Fibonacciho posloupnost

Fibonacciho posloupnost

Leonardo Pisano, přezdívaný Fibonacci, byl italský matematik žijící v dávném středověku. Vytvořil neuvěřitelnou  číselnou řadu, která vytváří geometrickou posloupnost. Každé následující číslo v řadě je součtem dvou čísel předchozích. Počáteční číslo je 0, následují čísla 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Existuje několik zvláštností této řady, např. když číslo vydělíme číslem předchozím, vyjde nám vždy výsledek přibližně 1.618. Toto číslo je nazýváno „zlatým řezem.“

Fibonacciho posloupnost můžeme pozorovat v přírodě v uspořádání listů, větví, letokruhů, ve tvarech květů nebo úlů, vyrobených samotnými včelami. Můžeme ji najít v různých oblastech přírody i ve vesmíru, ale i v lidských výtvorech, například v architektuře.

Nikdo však dosud nedokázal popsat, proč se tato posloupnost na tolika místech objevuje a opakuje.

About Author:

Napsat komentář